Wat leuk dat je lid wilt worden van TV Hoofddorp. Met je lidmaatschap ben je ook direct lid van de KNLTB. Kijk hier voor de voordelen.
Persoonlijke gegevens / Personal details
Achternaam / Last name*Tussenvoegsel / Family name prefix
Voornaam / First name*Voorletters *
Geboortedatum / Date of birth (DDMMYYYY)* * *
Geboorteplaats / Place of birthNationaliteit / Nationality*
Land / Country*
Postcode / Postal code*Huisnummer / House number *
Straat / StreetPlaats / City
Telefoon / Landline numberMobiel / Mobile number
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
Pasfoto / Profile picture
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. / Bank account number*
T.n.v. / Beneficiary*
Activiteiten
TennisCategorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik TV Hoofddorp om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
*Handtekening speler/ouder/verzorger
Gaarne je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.
 
*Hierbij verklaar ik kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met het huishoudelijk reglement van TV Hoofddorp.
 
Klik hier voor contributie informatie
Bent u al eerder lid geweest van een tennisvereniging?*
Waarom wilt u lid worden van TV Hoofddorp / hoe heeft u van ons gehoord?
Vindt u het leuk om vrijwilligerswerk voor TV Hoofddorp te verrichten?*
Zo ja, heeft u voorkeur voor vrijwilligerswerk?
Heeft u specifieke kennis die u incidenteel wilt inzetten voor TV Hoofddorp?*
Zo ja, welke kennis is dat?
Indien u niet per direct wilt beginnen, per welke datum wilt u dan wel starten?
Gewenste startdatum:
 
Tennisles
Geef hieronder aan of u tennisles wilt volgen, dan neemt de trainer contact met u op.
Prive tennisles
Groepstennisles
U kunt ook zelf contact opnemen met de tennisschool via info@tennisopmaat.nl

Privacy instellingen
Akkoord Privacy Statement
Wat en hoe de gegevens van de leden standaard worden getoond, is vastgelegd in de reglementen van de vereniging.
Meer privacy? Geef hieronder je gewenste niveau aan en welke gegevens je daarvan eventueel niet getoond wilt hebben.
Privacy niveau
Openbaar Jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar wanneer de
club/vereniging persoonsgegevens openbaar toont.
Ingelogde bezoekers Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers.
Ingelogde groepsleden Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers
van groepen waar je aan deelneemt (bijv. teams en lessen).
Gebruikers Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor functionarissen
met toegang tot de administratie.
Overige privacy instellingen
Geboortedatum niet tonen
Pasfoto niet tonen
E-mailadres niet tonen
Telefoonnummers niet tonen
Adres niet tonen
Geen beeldmateriaal gebruiken
Blokkeer commerciële berichten Je ontvangt geen berichten waarvan de afzender aangeeft dat het commerciële inhoud bevat
Clubblad/Nieuwsbrief Let op: Vink je dit uit, dan ontvang je geen relevante
verenigingsinformatie meer en geef je aan zelf
verantwoordelijk te zijn voor het vergaren van
alle informatie die direct van belang
is voor jou als verenigingslid.
Opmerking