Contributie 2023

Hieronder vindt u onze verschillende lidmaatschappen en de bijbehorende contributiebedragen. Deze gelden voor het zomerseizoen, dat loopt van 1 april t/m 30 september. Gedurende deze periode kunt u onbeperkt gebruik maken van onze buitenbanen.

Junioren:    
     
Leeftijd* Met machtiging Zonder machtiging**
     t/m 10 jaar         €               92,00  €                        97,00
11 t/m 13 jaar    €             100,00  €                      105,00
14 t/m 17 jaar    €             113,00  €                      118,00
     
Senioren:    
     
Leeftijd* Met machtiging Zonder machtiging**
18 t/m 20 jaar         €             160,00  €                       165,00
21 t/m 23 jaar    €             180,00  €                       185,00
24 jaar en ouder    €             210,00  €                       215,00
Daglid (vanaf 24 jaar)***  €             175,00                 niet mogelijk
     
Gezinskorting****  
     
Gezinslid Korting Totaal
1ste en 2de  €                   -    €                             -  
3de  €               15,00  €                        15,00
4de  €               25,00  €                        40,00
5de  €               25,00  €                        65,00

* De leeftijd, die in het kalenderjaar 2023 wordt bereikt, is bepalend voor de hoogte van de contributie.
** Lid worden (nieuwe leden) is zonder incasso-machtiging niet toegestaan.
*** Speelrecht daglid is doordeweeks van 09:00 tot 18:00 en in het weekend. Een daglidmaatschap is niet mogelijk zonder incasso-machtiging.
**** Voor gezinsleden, die op hetzelfde adres wonen, geldt een korting op de contributie.

Tennislesgeld is niet bij het lidmaatschapsgeld inbegrepen. Voor informatie over lessen zie Training/Les. Deze bedragen worden apart gefactureerd door Tennis op Maat. Wel dient u bij TV Hoofddorp tijdens het zomerseizoen lid te zijn om tennisles te kunnen volgen op onze buitenbanen. 

Indien u het lidmaatschap wilt beëindigen voor het volgende seizoen, stuurt u dan graag voor 31 december een e-mail met uw opzegging aan ledenadministratie@tvhoofddorp.nl. 

Wil jouw kind graag op tennis maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport en Cultuur kan helpen. Zij betalen voor kinderen of jongeren het lesgeld of de contributie en eventueel de spullen zoals schoenen of kleding. Kijk voor meer informatie via deze link: jeugdfondssportencultuur.nl