Huishoudelijk reglement TVH

Het huishoudelijk reglement is een verzameling van rechten en plichten binnen TVH ter ondersteuning van de statuten. In tegenstelling tot de statuten is er echter geen gang naar de notaris nodig voor het wijzigen van het huishoudelijk reglement. Het huishoudelijk reglement is ondergeschikt aan de statuten. Dit wil zeggen dat de statuten gehanteerd worden, zodra het huishoudelijk reglement daarmee in tegenspraak is. In de statuten is ruimte gelaten voor verdere invulling van details door middel van het huishoudelijk reglement.

 

Downloads: