Contributie 2024

// English below //

Hieronder vindt u onze verschillende lidmaatschappen en de bijbehorende contributiebedragen. Deze gelden voor het zomerseizoen, dat loopt van 1 april t/m 30 september. Gedurende deze periode kunt u onbeperkt gebruik maken van onze buitenbanen.

Junioren:    
     
Leeftijd* Met machtiging Zonder machtiging**
     t/m 10 jaar         €               95,50  €                        100,50
11 t/m 13 jaar    €             104,00  €                      109,00
14 t/m 17 jaar    €             117,50  €                      122,00
     
Senioren:    
     
Leeftijd* Met machtiging Zonder machtiging**
18 t/m 20 jaar         €             166,00  €                       171,00
21 t/m 23 jaar    €             187,00  €                       192,00
24 jaar en ouder    €             218,50  €                       223,00
Daglid (vanaf 24 jaar)***  €             182,00                 niet mogelijk
     
Gezinskorting****  
     
Gezinslid Korting Totaal
1ste en 2de  €                   -    €                             -  
3de  €               15,00  €                        15,00
4de  €               25,00  €                        40,00
5de  €               25,00  €                        65,00

* De leeftijd, die in het kalenderjaar 2024 wordt bereikt, is bepalend voor de hoogte van de contributie.
** Lid worden (nieuwe leden) is zonder incasso-machtiging niet toegestaan.
*** Speelrecht daglid is doordeweeks van 09:00 tot 18:00 en in het weekend. Een daglidmaatschap is niet mogelijk zonder incasso-machtiging.
**** Voor gezinsleden, die op hetzelfde adres wonen, geldt een korting op de contributie.

Tennislesgeld is niet bij het lidmaatschapsgeld inbegrepen. Voor informatie over lessen zie Training/Les. Deze bedragen worden apart gefactureerd door Tennis op Maat. Wel dient u bij TV Hoofddorp tijdens het zomerseizoen lid te zijn om tennisles te kunnen volgen op onze buitenbanen. 

Indien u het lidmaatschap wilt beëindigen voor het volgende seizoen, stuurt u dan graag voor 31 december een e-mail met uw opzegging aan ledenadministratie@tvhoofddorp.nl. 

Wil jouw kind graag op tennis maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport en Cultuur kan helpen. Zij betalen voor kinderen of jongeren het lesgeld of de contributie en eventueel de spullen zoals schoenen of kleding. Kijk voor meer informatie via deze link: jeugdfondssportencultuur.nl

 

 English

Below you will find our different membership types and the corresponding membership fees for the year 2024. These apply to the summer season, which runs from April 1 to September 30. During this period you can make unlimited use of our outdoor courts, after making a reservation.

Junioren:  
   
Age* With debit
    until 10 years old    €               95,50
11 to 13 years old   €             104,00
14 to 17 years old  €             117,50
   
Senioren:  
   
Leeftijd* With debit
18 to 20 years old  €             166,00
21 t/m 23 years old  €             187,00
24 years old and older   €             218,50
Day member (from 24 years old)**  €             182,00
   
Family discount ***
   
family member
discount
1st en 2nd  €                   -  
3rd  €               15,00
4th  €               25,00
5th  €               25,00

 * The age, which will be reached in the calendar year 2024, determines the amount of the contribution.
** A day member is entitled to play on weekdays from 09:00 to 18:00 and on weekends.
*** Family members who live at the same address can get a discount on the contribution

 It is possible to start during the summer season. The contribution will be in proportion to the number of months. 
The membership does not include the rent for a court inside the Dik Tromhal in the winter period.
Tennis lessons are separated from the membership, given by Tennis school "Tennis Op Maat

Registration for membership

You can register for a membership for the summer season (outside courts only) at TV Hoofddorp, which starts on April 1st and ends on September 30th. After registration you will receive an email with the invitation to our club app. In this app you can make reservations for the outside courts so members can play unlimited during the week and weekends from April - September. After filling in the registration form on our website, you will receive a confirmation email. After that you will receive an invoice and payment request in March from ClubCollect (direct debit). The membership with TV Hoofddorp will be automatically renewed. When you would like to end the membership, please send an email before the end of the year to ledenadministratie@tvhoofddorp.nl.