Veilig Sportklimaat & Gedragsregels

 

Veilig sportklimaat

TVH heeft een beleid veilig sportklimaat vastgesteld. Hieronder vind je een samenvatting van dit beleid. De volledige tekst is te lezen via x

Visie

Als vereniging willen wij goed voor onze leden zorgen. Niet alleen op het gebied van tennisvoorzieningen maar ook door het creëren van een veilig en plezierig sportklimaat voor alle leden en bezoekers. Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. Een veilig sportklimaat creëer je met elkaar. Binnen de vereniging zijn er gedragsregels voor alle leden. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om je te gedragen volgens deze regels. Daarnaast is het ook ieders verantwoordelijkheid om anderen op deze gedragsregels te wijzen. Wij streven daarom naar een open cultuur en communicatie. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.

Gedragsregels

Bij TVH hanteren wij onderstaande gedragsregels: 

 1.  Ik accepteer en respecteer de ander en discrimineer niet.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die een ander aangeeft. 
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 5. Ik negeer de ander niet en betrek iedereen die daar behoefte aan heeft bij activiteiten van TVH. 
 6. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 7. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet en ik neem geen wapens  mee. 
 8. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 9. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 10. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk. 
 11. Ik behandel mijn tegenstander met respect en gebruik geen geweld of scheldwoorden tegen mijn tegenstander.
 12. Ik behandel de vrijwilligers en medewerkers van het tennispark met respect en gebruik geen geweld of scheldwoorden tegen hen.
 13. Ik ga goed om met het materiaal van de club, tennisschool en andere leden en leg het terug waar het hoort. Ik houd me aan de afspraken over het gebruik van de tennisbanen en accommodatie.

Hoe te handelen in het algemeen

Gedrags- en omgangsregels zijn bedoeld om elk lid van TVH de mogelijkheid te bieden te sporten in een veilig sportklimaat. Leden, trainers, bestuursleden en andere betrokkenen worden gevraagd elkaar aan te spreken op gedrag dat niet past binnen de geformuleerde regels. Indien nodig vraagt een lid om hulp of maakt hij/zij een melding bij het bestuur.

Werkwijze bij incidenten

Bij ongewenst gedrag maken we onderscheid tussen onsportief gedrag bij wedstrijden, misdragingen en ernstige misdragingen. 

Onsportief gedrag bij wedstrijden 

 1. De spelers zijn zelf verantwoordelijk voor een eerlijk verloop van een wedstrijd en moeten  samen tot een juiste oplossing komen. Ga dus met elkaar in overleg. Wat is er gebeurd en hoe kun je weer op een prettige manier verder spelen? 
 2. Kom je er niet uit vraag dan hulp bij de wedstrijdleiding. Dit kan een competitie- of toernooileider zijn. Deze speelt een bemiddelende rol.
 3. Lukt dat niet en is/blijft er sprake van ernstig wangedrag dan kan er in bepaalde situaties besloten worden de wedstrijd te staken of een speler uit te sluiten van (verdere) deelname aan het toernooi.

Misdragingen

 Het betreft hier een overtreding van de gedragscodes of reglementen van de club of KNLTB, bijv. uitschelden, bedreigen of vernielen van iets.  

 1. Meld dit bij het bestuur. Indien gewenst kun je eerst met een vertrouwenspersoon spreken. Meer informatie verderop.
 2. Het bestuur onderzoekt het incident. Zij gaan in gesprek met betrokkene(n).
 3. Het bestuur is verantwoordelijk voor opvolging van het incident. Zij kan een (bestuurlijke of tuchtrecht) maatregel opleggen. Meer informatie in het Beleid veilig sportklimaat.

Ernstige misdragingen

 1. In geval van ernstige misdragingen, zoals fysiek geweld, doping, matchfixing en seksuele intimidatie, is iedereen die bij de tennis- en padelsport op wat voor manier dan ook betrokken is, verplicht dit te melden bij het bestuur van de verenging of (rechtstreeks) bij de KNLTB. Dergelijke ernstige misdragingen zijn strafbare feiten.
 2. De bond neemt de zaak dan over en handelt deze af.
 3. Zaken die doping en seksuele intimidatie betreffen worden overgedragen aan het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Er kan er ook rechtstreeks bij het ISR worden gemeld. Meer informatie over de verschillende meldpunten is te vinden op de website van de KNLTB.  

Vertrouwenspersonen

We hopen natuurlijk van niet maar mocht je hier mee te maken krijgen, word je gepest of heb je vragen n.a.v. een vervelende situatie dan kun je contact opnemen met een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan advies geven, denkt mee, helpt om de juiste stappen te zetten en biedt daarbij waar nodig ondersteuning. Als lid kun je gebruik maken van een vertrouwenspersoon van de KNLTB of contact opnemen met de vertrouwenspersoon binnen onze eigen vereniging: Monique van Poeteren. Monique is opgeleid als vertrouwenspersoon en zelf lid van TVH. Ze is te bereiken via mail: monique.van. poeteren@gmail.com of tel. 06-53 45 20 57. Spreek je liever met iemand van buiten de vereniging dan vind je de vertrouwenspersonen van de KNLTB vind op de website van de KNLTB: http://https://www.knltb.nl/alles-over-de-knltb/regels-en-gedrag/fair-play/vertrouwenspersonen/

 

 

 

Downloads: