Pasfoto

Onze leden worden aangemeld bij de KNLTB en de bond eist daarbij dat wij uw pasfoto digitaal aanleveren. Mail daarvoor uw pasfoto in Jpeg-formaat naar ledenadministratie@tvhoofddorp.nl. Mailt u foto's van meerdere gezinsleden, geef dan duidelijk aan welke foto van wie is.

Let op: zonder een pasfoto kunnen we de inschrijving niet verwerken!

  • De verhouding breedte/hoogte moet circa drie/vier zijn en de minimale afmeting 300 x 400 (H x B) pixels.
  • De foto moet jou voorstellen en recent, duidelijk en goed gelijkend zijn.
  • De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn.
  • De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn.
  • Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen. Het dragen van een bril met donkere glazen is alleen toegestaan, indien je kan aantonen dat dit om medische redenen noodzakelijk is.

Let op: Pasfoto's aangeleverd via het mutatieformulier, worden pas op de ledenpas van 2018 geplaatst, daar de deadline van aanleveren (10 januari 2017) van vervangende foto's reeds gepasseerd is!