Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail*
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.*
T.n.v.*
Activiteiten
TennisCategorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik TV Hoofddorp om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie .
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening speler/ouder/verzorger*
Gaarne je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.
 
Klik hier voor contributie informatie
Bent u al eerder lid geweest van een tennisvereniging?
Is er al iemand van uw gezin lid van TV Hoofddorp? (naam+geb. datum)
Geef hieronder aan of u tennisles wilt volgen, dan neemt de trainer contact met u op.
 • Ja, prive tennisles
 • Ja, groepstennisles
 • U kunt ook zelf contact opnemen met de tennisschool via info@tennisopmaat.nl

   
  Onderstaande vragen zijn voor onze vereniging van belang voor ons beleid
  en wij stellen het op prijs als u deze vragen eveneens beantwoordt.
 • Waarom wilt u lid worden van TV Hoofddorp / hoe heeft u van ons gehoord?
 • Vindt u het leuk om vrijwilligerswerk voor TV Hoofddorp te verrichten?
 • Zo ja, heeft u voorkeur voor vrijwilligerswerk?
  (Commissie / Bestuur / Incidenteel werk)
 • Heeft u specifieke kennis, die voor TV Hoofddorp van belang kan zijn
 • en die u incidenteel wilt inzetten voor een activiteit van TV Hoofddorp?
  Zo ja, welke kennis is dat?
  Opmerking