Persoonlijke gegevens
Achternaam*Tussenvoegsel
Voornaam*Voorletters *
Geboortedatum* * *
GeboorteplaatsNationaliteit*
Land*
Postcode*Huisnummer *
StraatPlaats
TelefoonMobiel
E-mail
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
*
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr.*
T.n.v.*
Activiteiten
TennisCategorie*
KNLTB nummer
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel
Vragen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik TV Hoofddorp om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
*Handtekening speler/ouder/verzorger
Gaarne je naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd.
 
*Hierbij verklaar ik kennis genomen te hebben van en akkoord te gaan met het huishoudelijk reglement van TV Hoofddorp.
 
Klik hier voor contributie informatie
Bent u al eerder lid geweest van een tennisvereniging?*
Waarom wilt u lid worden van TV Hoofddorp / hoe heeft u van ons gehoord?
Vindt u het leuk om vrijwilligerswerk voor TV Hoofddorp te verrichten?*
Zo ja, heeft u voorkeur voor vrijwilligerswerk?
Heeft u specifieke kennis die u incidenteel wilt inzetten voor TV Hoofddorp?*
Zo ja, welke kennis is dat?
Indien u niet per direct wilt beginnen, per welke datum wilt u dan wel starten?
Gewenste startdatum:
 
Tennisles
Geef hieronder aan of u tennisles wilt volgen, dan neemt de trainer contact met u op.
Prive tennisles
Groepstennisles
U kunt ook zelf contact opnemen met de tennisschool via info@tennisopmaat.nl

Opmerking