Contributie 2019

Hier vindt u onze verschillende lidmaatschapsvormen en de bijbehorende contributiebedragen:

Junioren:    
     
Leeftijd* Met machtiging Zonder machtiging**
  4 t/m 10 jaar         €               83,00  €                        88,00
11 t/m 13 jaar    €               91,00  €                        96,00
14 t/m 17 jaar    €             103,00  €                       108,00
     
Senioren:    
     
Leeftijd* Met machtiging Zonder machtiging**
18 t/m 20 jaar         €             140,50  €                       145,50
21 t/m 23 jaar    €             161,00  €                       164,00
24 jaar en ouder    €             185,50  €                       190,50
Daglid***  €             153,00  €                       190,50
     
Gezinskorting****  
     
Gezinslid Korting Totaal
1ste en 2de  €                   -    €                             -  
3de  €               15,00  €                        15,00
4de  €               25,00  €                        40,00
5de  €               25,00  €                        65,00

* De leeftijd, die in het kalenderjaar 2019 wordt bereikt, is bepalend voor de hoogte van de contributie.
** Lid worden (nieuwe leden) is zonder incasso-machtiging niet toegestaan.
*** Speelrecht daglid is doordeweeks van 09:00 tot 18:00 en in het weekend.
**** Voor gezinsleden, die op hetzelfde adres wonen, geldt een korting op de contributie.

Tennislesgeld is niet bij het lidmaatschapsgeld inbegrepen.
Voor informatie over lessen zie Training/Les of stuur een bericht naar: basklijntennis@gmail.com