Contributie 2022

Hieronder vindt u onze verschillende lidmaatschapsvormen en de bijbehorende contributiebedragen. Deze gelden voor het zomerseizoen, dat loopt van 1 april t/m 30 september. Gedurende deze periode kunt u onbeperkt gebruik maken van onze buitenbanen.

Junioren:    
     
Leeftijd* Met machtiging Zonder machtiging**
     t/m 10 jaar         €               87,00  €                        92,00
11 t/m 13 jaar    €               95,00  €                      100,00
14 t/m 17 jaar    €             108,00  €                      113,00
     
Senioren:    
     
Leeftijd* Met machtiging Zonder machtiging**
18 t/m 20 jaar         €             147,00  €                       152,00
21 t/m 23 jaar    €             166,00  €                       171,00
24 jaar en ouder    €             194,00  €                       199,00
Daglid (vanaf 24 jaar)***  €             160,00                 niet mogelijk
     
Gezinskorting****  
     
Gezinslid Korting Totaal
1ste en 2de  €                   -    €                             -  
3de  €               15,00  €                        15,00
4de  €               25,00  €                        40,00
5de  €               25,00  €                        65,00

* De leeftijd, die in het kalenderjaar 2022 wordt bereikt, is bepalend voor de hoogte van de contributie.
** Lid worden (nieuwe leden) is zonder incasso-machtiging niet toegestaan.
*** Speelrecht daglid is doordeweeks van 09:00 tot 18:00 en in het weekend. Een daglidmaatschap is niet mogelijk zonder incasso-machtiging.
**** Voor gezinsleden, die op hetzelfde adres wonen, geldt een korting op de contributie.

Tennislesgeld is niet bij het lidmaatschapsgeld inbegrepen. Voor informatie over lessen zie Training/Les. Deze bedragen worden apart gefactureerd door Tennis op Maat. Wel dient u bij TV Hoofddorp tijdens het zomerseizoen lid te zijn om tennisles te kunnen volgen op onze buitenbanen. 

Indien u het lidmaatschap wilt beëindigen voor het volgende seizoen, stuurt u dan graag voor 31 december een e-mail met uw opzegging aan ledenadministratie@tvhoofddorp.nl.