Contributie 2021

Hieronder vindt u onze verschillende lidmaatschapsvormen en de bijbehorende contributiebedragen. Deze gelden voor het zomerseizoen, dat loopt van 1 april t/m 30 september. Gedurende deze periode kunt u onbeperkt gebruik maken van onze buitenbanen.

Junioren:    
     
Leeftijd* Met machtiging Zonder machtiging**
  4 t/m 10 jaar         €               85,00  €                        90,00
11 t/m 13 jaar    €               93,00  €                        98,00
14 t/m 17 jaar    €             105,50  €                       110,50
     
Senioren:    
     
Leeftijd* Met machtiging Zonder machtiging**
18 t/m 20 jaar         €             144,00  €                       149,00
21 t/m 23 jaar    €             163,00  €                       168,00
24 jaar en ouder    €             190,00  €                       195,00
Daglid***  €             157,00  €                       162,00
     
Gezinskorting****  
     
Gezinslid Korting Totaal
1ste en 2de  €                   -    €                             -  
3de  €               15,00  €                        15,00
4de  €               25,00  €                        40,00
5de  €               25,00  €                        65,00

* De leeftijd, die in het kalenderjaar 2021 wordt bereikt, is bepalend voor de hoogte van de contributie.
** Lid worden (nieuwe leden) is zonder incasso-machtiging niet toegestaan.
*** Speelrecht daglid is doordeweeks van 09:00 tot 18:00 en in het weekend.
**** Voor gezinsleden, die op hetzelfde adres wonen, geldt een korting op de contributie.

Tennislesgeld is niet bij het lidmaatschapsgeld inbegrepen. Voor informatie over lessen zie Training/Les. Wel dient u lid te zijn bij TV Hoofddorp om tennisles te kunnen volgen. Deze bedragen worden apart gefactureerd. Indien u het lidmaatschap wilt beëindigen voor het volgende seizoen, stuurt u dan graag voor 31-12 een e-mail met uw opzegging aan ledenadministratie@tvhoofddorp.nl.