Agenda Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigt het bestuur van Tennisvereniging Hoofddorp je uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op

dinsdag 28 november 2017 in het clubhuis aan de Prins Hendriklaan 35 te Hoofddorp.

De aanvang is 20.00 uur.

Agenda 

 1. Opening
 2. Vaststelling presentielijst
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Dik Trom Hal
 5. Verslag van de Algemene Ledenvergadering d.d. 6 december 2016  
 6. Jaarverslagen algemeen:
  1. Voorzitter
  2. Secretaris
  3. WTC
  4. Jeugdcommissie
  5. Senioren
  6. PR en evenementen
 7. Penningmeester
  1. Financieel Jaarverslag
  2. Verslag kascontrolecommissie
  3. Décharge penningmeester
  4. Benoeming kascontrolecommissie 2017-2018
 8. Vaststelling begroting en contributie voor het verenigingsjaar 2017-2018
 9. Herverkiezing bestuurslid voorzitter
 10. Herverkiezing bestuurslid wedstrijdtechnische commissie
 11. Verkiezing bestuurslid senioren
 12. Verkiezing bestuurslid secretaris
 13. Verkiezing bestuurslid jeugd
 14. Rondvraag
 15. Sluiting

Indien je vragen hebt, verzoeken wij om deze vooraf te stellen aan het bestuur middels e-mail via info@tvhoofddorp.nl. Deze vragen zullen dan tijdens de vergadering worden beantwoord. 

Het jaarverslag is 2 weken voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering op te halen in de Dik Tromhal.

Downloads:

Nieuws overzicht