Inschrijven

U kunt zich via onderstaand formulier online aanmelden als lid van TV Hoofddorp. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving als lid van onze vereniging.

Normaal gesproken wordt de contributie medio februari geïnd. Na aanmelding verklaart u op de hoogte te zijn van de statuten en huishoudelijk reglement van onze vereniging. Voor inschrijvingen tijdens het seizoen wordt een reductie toegekend op het contributiebedrag. De benodigde recente pasfoto (kleur of zwart-wit) kunt u digitaal uploaden via het inschrijfformulier.

Heeft u vragen, neem dan contact op met de ledenadministratie:

TV Hoofddorp
t.a.v. de Ledenadministratie
Postbus 266
2130AG Hoofddorp
e: ledenadministratie@tvhoofddorp.nl