ALV verplaatst naar 16 maart 2021

Het zal u niet verbazen dat het bestuur heeft besloten om de Algemene Leden Vergadering wederom uit te stellen. Het bestuur van TVH heeft, in overleg met het bestuur van Stichting Tennishal Hoofddorp, gekozen voor dinsdag 16 maart 2021, aanvang 20.00 uur!

Wij verwachten dat, gezien de corona-maatregelen, een fysieke bijeenkomst niet of beperkt mogelijk is. Om die reden zullen wij zorgen voor een digitale ALV. Instructies zullen voorafgaande aan de vergadering met de leden gedeeld worden.

Het jaarverslag van de Stichting Tennishal Hoofddorp is terug te vinden op hun website (klik).
Het jaarverslag van Tennis Vereniging Hoofddorp wordt op de eerstvolgende bestuursvergadering (8 februari aanstaande) besproken en hierna gemaild naar de leden.

Om zicht te krijgen op het aantal deelnemers, verzoeken wij u om een online formulier in te vullen (dit kan ook nog nadat u de stukken hebt ontvangen), Dit formulier kunt u ook gebruiken om aan te geven dat u niet aanwezig kunt zijn, maar wel van de mogelijkheid gebruik wilt maken om vragen te stellen. Het online formulier vindt u hier (klik)!

Wij wensen iedereen veel gezondheid toe en hopen u via deze weg voldoende geïnformeerd te hebben.

Sportieve groet,

Bestuur Tennis Vereniging Hoofddorp

Nieuws Overzicht