Taken Bestuur

Tennisvereniging Hoofddorp is een vereniging met een door de leden gekozen bestuur. Het bestuur zorgt ervoor dat de vereniging  voldoende financiële middelen heeft, de accommodatie onderhouden wordt en zij organiseert tennisactiviteiten voor haar leden op het park.

Het bestuur bestaat momenteel uit 5 leden, die verantwoordelijk zijn voor taken in het dagelijks bestuur en de samenstelling en activiteiten van de verschillende commissies. Het bestuur komt gemiddeld 8 keer per jaar bij elkaar.

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris. Waarbij de voorzitter de vereniging vertegenwoordigt naar buiten, en middels bestuursvergaderingen het gehele bestuur aanstuurt, geholpen door de secretaris die o.a. verantwoordelijk is voor de correspondentie, informatievoorziening in het clubblad en zorgt voor de notulen van de bestuursvergaderingen. Last but not least is de penningmeester verantwoordelijk voor de financiën binnen de vereniging. Hieronder valt het opstellen van de jaarrekening, het innen van de contributiegelden, afdragen van KNLTB bondsgelden en aansturen van de financiële administratie.

Bij deze taken heeft het dagelijks bestuur ondersteuning van de bestuursleden:

  1. Senioren
  2. Jeugd
  3. WTC (vacature)